خانه / بیت کوین کش

بیت کوین کش

بیت کوین کش یک نسخه هارد فورک از بیت کوین اصلی است. شبیه به بیت کوین است؛ باتوجه به اینکه پروتکل آن با سیستم اثبات کار SHA – ۲۵۶hashing و با ۲۱ میلیون عرضه، استخراج دوبلاک بطور همزمان وسیستم پاداش است. هر چند بیت کوین و بیت کوین کش دوتفاوت عمده با هم دارند که این تفاوت به اندازه بلاک ها مرتبط است. از آگوست ۲۰۱۷ بیت کوین بلاکی به اندازه یک مگابایت دارد؛ در حالی که بیت کوین کش اندازه بلاک های خود را در ۸ مگابایت طراحی کرده است. همچنین شبکه بیت کوین کش پس از هر ۶ بلاک سختی استخراج آنها را تعدیل می‌کند؛ این درحالی است که سختی استخراج در بیت کوین پس از ۲۰۱۶ بلاک (حدود دو هفته) تعدیل می‌شود. بیت کوین کش یک طرح پیشنهادی از طریق استخر استخراج بیت کوین است. استخر استخراجBitmain  هارد فورک فعال کاربر (UAHF) را در روز اول آگوست در ساعت دوازده و بیست دقیقه بصورت هماهنگ در سراسر جهان به اجرا گذاشت. آنها توافق جمعی در مورد(aka BIP – ۹۱ یا (Segwit2x(بیت کوین کش سگویت را بروزرسانی کرد وظرفیت ان را ۲x ارتقا داد)را رد کردند و تصمیم گرفتند که فورکی را از بلاک چین بیت کوین اصلی با نسخه جدیدی بنام بیت کوین کش تولید کنند. بیت کوین کش می‌تواند توسط صاحبان بیت کوین (کسانی که کلیدهای خصوصی را دارند یا بیت کوین‌های خود را روی شبکه ای ذخیره کرده اند که برای مشتری انشعاب یافته است) درخواست شود.

استخراج ابری